« Aktualności

Spacer z przewodnikiem, zwiedzanie wieży kościelnej oraz spotkanie z liryką miłosną Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej to główne punkty ostatniego przed wakacjami spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”.

Jak zwykle „Twórczy piątek na Ficinusie” rozpocznie się o godz. 17:00. 26 czerwca br. organizatorzy zapraszają najpierw na spacer ulicą Kubiny. Po zabytkowym osiedlu robotniczym „Ficinus” oprowadzi zwiedzających Bronisław Wątroba, członek halembskiego koła Związku Górnośląskiego.

Zwiedzający zapoznają się z historią dzielnicy Wirek, kolonii robotniczej i kościoła. Uczestnikom spaceru zostanie też zaprezentowana legenda związana z tym miejscem – wylicza Krzysztof Piecha, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zwiedzenia wieży kościelnej, która nie jest dostępna na co dzień. O historii kościoła, budowie i wnętrzu opowie pastor Marcin Brzóska.

Na godz. 18:00 zaplanowano spotkanie z Danutą Dąbrowską-Obrodzką, starszym kustoszem, kierownikiem filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej. Pod tematem "I stajesz się częścią mojego imienia" kryje się liryka miłosna pani Danuty, z którą będzie można zapoznać sięw piątkowy wieczór.

Danuta Dąbrowska–Obrodzka jest starszym kustoszem i kierownikiem Filii nr 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej. W 2007 roku przystąpiła do międzynarodowego programu literackiego Instytutu Książki „TU CZYTAMY” i założyła dwa Dyskusyjne Kluby Książki. Powołała

do życia SALONIK ARTYSTYCZNY Filii nr 16, w którym odbywa się animacja kultury oraz promocja czytelnictwa. Jest wiceprezesem Klubu Literackiego BARWY w Rudzie Śląskiej oraz członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach. Dorobek pani Danuty to pięć tomików poezji. Liczne publikacje wierszy, esejów i felietonów ukazały się w biuletynach literackich, miesięcznikach społeczno-kulturalnych, w prasie fachowej oraz lokalnej. Drugą po poezji pasją Danuty Dąbrowskiej-Obrodzkiej jest malarstwo na tkaninach.

Osiedle robotnicze przy ul. Kubiny to jedno z najstarszych zachowanych osiedli patronackichna Górnym Śląsku. Spotkania na Ficinusie, odbywające się w każdy ostatni piątek miesiąca, to inicjatywa miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej i parafii ewangelickiej. – Ficinus jest świadectwem historii i tradycji naszego miasta – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Chcemy popularyzować rodzime wartości, stąd decyzja o organizacji cyklicznych wydarzeń na osiedlu przy ul. Kubiny. Dzięki nim będzie można poznać również śląską twórczość i zwyczaje - dodaje.

Osiedle Ficinus powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi. Od 2006 r. Ficinus znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.

Wydarzenia