« Aktualności

28 września gościem spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie” będzie Bronisław Wątroba. Rudzianin zaprezentuje swoje najnowsze wydawnictwo pt. „Ewangelicznie za św. Jonym”. Wydarzenie odbędzie się w ramach spotkań autorskich Bronisława Wątroby z okazji Europejskiego Dnia Języków.

- Zapraszamy na kolejne spotkanie z ciekawym człowiekiem na zabytkowym osiedlu robotniczym w Rudzie Śląskiej - Wirku – zapowiada Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. - Gościem najbliższego spotkania będzie Bronisław Wątroba, rudzki kolekcjoner, animator śląskiej kultury, literat i miłośnik śląskiej mowy – dodaje.

- Europejski Dzień Języków obchodzony jest od 2001 roku, pomyślałem, że mógłby być  świętowany po naszymu. Stąd pomysł, aby z okazji tego święta przygotować „po naszymu” parafrazę „Ewangelicznie za św. Jonym” – mówi Bronisław Wątroba. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia tomiku wraz z autografem autora.

Cykl spotkań z autorem rozpocznie się już 26 września br. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dąbrowskiego 18. Następne zaplanowano dzień później, w Filii nr 18 MBP w dzielnicy Halemba, a ostatnie odbędzie się 28 września /piątek/ w salce parafialnej kościoła ewangelickiego na zabytkowym osiedlu robotniczym „Ficinus” przy ul. P. Kubiny. Spotkania rozpoczną się o godz. 17:00.

Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. - Dzięki gościnności ks. proboszcza Marcina Brzóski możemy spotykać się w tym charakterystycznym dla miasta miejscu – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – To historyczna perełka Rudy Śląskiej, którą każdy rudzianin powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie – podkreśla.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

Wydarzenia

8 czerwca 2019 roku - INDUSTRIADA