« Aktualności

Barbara Politaj, Urszula Pilny, Bernard Śmigała i Bronisław Wątroba będą gośćmi sierpniowego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. To rudzcy poeci, których łączy umiłowanie śląskiej mowy. 25 sierpnia /piątek/ będzie można posłuchać fragmentów najnowszej publikacji autorów „Na gyburstak Ficinusa”. To zbiór wierszy, limeryków i fraszek po śląsku wydany z okazji 150-lecia zabytkowej kolonii.  

25 sierpnia o godz. 17:00 w salce parafialnej kościoła ewangelickiego przy ul. Kubiny rozpocznie się wieczór ze śląską poezją. - Zapraszam na spotkanie z wyjątkowymi rudzianami, dzięki którym historie z naszych podwórek nie będą zapomniane – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. Każda z tych osób ma w swoim dorobku wiersze, limeryki i fraszki po śląsku. We wspólnym, okolicznościowym wydawnictwie „Na gyburstag Ficinusa” zawarli wspomnienia, legendy, opowiadania i powiedzenia związane z „Ficinusem”. Tym, którzy znają to miejsce, tomik z pewnością przypomni jego dawną atmosferę. Ilustracje do poezji wykonał znany rudzki artysta Marek Wacław Judycki.

Tomik śląskich ”szpasek” został zaprezentowany po raz pierwszy na tegorocznej Industriadzie.  Przypomnijmy, że zabytkowe osiedle Ficinus, obchodzące w tym roku 150 lat, znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. „Twórcze piątki” odbywają się w salkach parafii ewangelickiej w Wirku lub w tamtejszym kościele. - Dzięki gościnności ks. proboszcza Marcina Brzóski możemy spotykać się w tym charakterystycznym dla miasta miejscu – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – To historyczna perełka Rudy Śląskiej, którą każdy rudzianin powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie – podkreśla. Przed lub po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedzania kolonii z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

 

Wydarzenia

8 czerwca 2019 roku - INDUSTRIADA