« Aktualności

Ksiądz Karol Macura, teolog, publicysta i plastyk, będzie gościem specjalnym najbliższego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. Duchowny wygłosi prelekcję pod tytułem „Słowo i przestrzeń”. Wieczór będzie też okazją do obejrzenia wystawy „170 lat poczty i kolei w miejscowości Ruda na Górnym Śląsku”, przygotowanej przez rudzkich filatelistów. „Twórczy piątek na Ficinusie” odbędzie się 30 października br. o godz. 17.00 w salce parafialnej kościoła ewangelickiego w Wirku.

Ksiądz Karol Macura jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Drogomyślu na Śląsku Cieszyńskim. Jest grafikiem, ilustratorem wielu książek i wydawnictw. Jego szczególną miłością są kościelne wnętrza. W piątek gość Ficinusa opowie o architekturze kościołów ewangelickich

na Górnym Śląsku. – Ksiądz Karol Macura jest autorem projektów wystrojów wielu świątyń, między innymi ołtarza w Drogomyślu i odbudowanej po powodzi stulecia kaplicy ewangelickiej w Opolu – mówi ksiądz Marcin Brzóska, proboszcz parafii ewangelickiej w Wirku, gospodarz spotkania.

Kto nie miał jeszcze okazji obejrzeć wystawy „170 lat poczty i kolei w miejscowości Ruda na Górnym Śląsku”, będzie mógł podziwiać zbiory Jana Olchowika również w piątkowy wieczór

na Ficinusie, w kościele ewangelickim.

Cykliczne spotkania przy ul. Kubiny to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Dotyczy ona promocji Kolonii Robotniczej „Ficinus” oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. W każdy ostatni piątek miesiąca przy kawie i kołoczu jest możliwość uczestniczenia w ciekawych spotkaniach na różnorodne tematy.

Twórcze piątki odbywają się w salkach parafii ewangelickiej w Wirku. - Dzięki gościnności ks. proboszcza Marcina Brzóski możemy spotykać się w tym charakterystycznym dla miasta miejscu – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – To historyczna perełka Rudy Śląskiej, którą każdy rudzianin powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie – podkreśla. Przed lub po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedzania Ficinusa z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

Wydarzenia