« Aktualności

27 lutego o 17:00 rusza pierwsze spotkanie z cyklu „Twórcze piątki na Ficinusie”. To inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej, dotycząca promocji Kolonii Robotniczej „Ficinus” oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. W każdy ostatni piątek miesiąca przy kawie i kołoczu będzie możliwość uczestniczenia w ciekawych spotkaniach na różnorodne tematy na śląską nutę.

Spotkanie inaugurujące cykl „Twórczych piątków na Ficinusie” poświęcone będzie historii dzielnicy Wirek, a przede wszystkim Ficinusowi, jednemu z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Twórcze piątki odbywać się będą w salkach parafii ewangelickiej w Wirku. - Dzięki gościnności ks. proboszcza Marcina Brzóski możemy spotykać się w tym charakterystycznym dla miasta miejscu – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – To historyczna perełka Rudy Śląskiej, którą każdy rudzianin powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie – podkreśla Piecha. Przed lub po każdym spotkaniu będzie możliwość zwiedzania Ficinusa z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Spotkanie rozpoczną uczniowie z pobliskiego Gimnazjum nr 12, którzy zaprezentują Debatę Oksfordzką pt. „Autonomia Śląska gwarancją rozwoju regionu”, następnie Bernard Śmigała zaprezentuje swoją najnowszą publikację pt. „Pomiyndzy blokym a familokym. Wireckie wspominki”. Nie zabraknie też opowieści o samym Ficinusie i związanych z nim legend, które przybliży Bronisław Wątroba.

- W ostatni piątek marca, tuż przed Wielkim Tygodniem, wyjątkowo zapraszamy do kościoła, gdzie będzie można wysłuchać koncertu organowego przeplatanego prelekcją nt. Muzyki pasyjnej w różnych tradycjach kościelnych – zaprasza ks. Marcin Brzóska, proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wirku. W kolejne piątki będzie też mowa o „zolytach”, śląskich strojach i „Modrych ajnfartach”.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

Wydarzenia