« Aktualności

Twórczy piątek na Ficinusie

Walczyk dla mamy

Wszystkim mamom poświęcony będzie majowy „Twórczy piątek na Ficinusie”. Z programem pod tytułem „Walczyk dla mamy” wystąpią dzieci z miejskich przedszkoli nr 19 i 37. Impreza odbędzie się 25 maja o godz. 17:00 w ogrodach parafii ewangelickiej na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus przy ul. Kubiny.

- Zapraszamy tym razem przede wszystkim mamy, ale też całe rodziny, na popołudnie przygotowane przez dzieci – zapowiada Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – Spotkanie, które odbędzie się w przededniu Dnia Matki, dedykowane będzie wszystkim mamom z okazji ich święta – dodaje. W razie niepogody przedstawienie odbędzie się w kościele parafialnym.

Z kolei w czerwcu, jak co roku, Ficinus będzie gospodarzem Industriady – święta Szlaku Zabytków Techniki. – 9 czerwca ruszamy w samo południe uroczystym przemarszem sprzed kościoła pod scenę, gdzie zaplanowano szereg imprez. O 19:00 w kościele ewangelickim rozpocznie się druga część Industriady, poświęcona Joannie von Schaffgotsch i kobietom związanym z Górnym Śląskiem – zapowiada Krzysztof Piecha. – Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Ficinusa w tym dniu i spotkania ze znanymi postaciami – dodaje.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. - Dzięki gościnności ks. proboszcza Marcina Brzóski możemy spotykać się w tym charakterystycznym dla miasta miejscu – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – To historyczna perełka Rudy Śląskiej, którą każdy rudzianin powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie – podkreśla. Przed lub po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedzania kolonii z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

Wydarzenia

8 czerwca 2019 roku - INDUSTRIADA