« Aktualności

Gościem najbliższego spotkania z cyklu „Twórczy Piątek na Ficinusie” będzie Grzegorz Płonka, muzyk, pisarz i publicysta, uhonorowany tytułem „Hanys 2017” za wkład w archiwizowanie historii ziemi śląskiej i rdzennej muzyki. Poprowadzi on wieczór słowno-muzyczny na temat śląskich ludowych pieśni. Opowiadają one o życiu codziennym, zawodowym, religijnym i społecznym Górnoślązaków. Spotkanie odbędzie się w piątek 23 lutego o godz. 17:00 w salce parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego na zabytkowym osiedlu robotniczym w Rudzie Śląskiej – Wirku przy ul. Kubiny. O 16:00 będzie możlwiość zwiedzenia osiedla z przewodnikiem. Zbiórka przy kościele ewangelickim.

W dawnych czasach pieśni niejednokrotnie pełniły edukacyjną rolę. Należały do nich między innymi tak zwane wyliczanki, za których pomocą uczono dzieci różnych reguł, prawd, znaczeń itp. Tego typu rolę pełniły na przykład słynne "Kaszubskie nuty" (Kaszëbsczé nótë) czy też pieśń o treści religijnej znana na Śląsku pod tytułem "Ej, żoczku, żoczku, żoczku kochany". Grzegorz Płonka zaprezentuje pieśni ludowe pochodzące ze zbiorów m.in Juliusa Rogera i Adolfa Dygacza. Ponadto na piątkowym spotkaniu odbędzie się premierowe wykonanie utworu „Serce Karola Goduli”. - Jest to piosenka, do której ułożyłem melodię, a tekst napisał Grzegorz Poloczek. Cieszę się, że w ten sposób możemy uhonorować charyzmatycznego Karola Godulę, którego zasługi dla Śląska są nietuzinkowe – podkreśla Grzegorz Płonka.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. „Twórcze piątki” odbywają się w salkach parafii ewangelickiej w Wirku lub w tamtejszym kościele. Przed lub po każdym spotkaniu jest możliwość zwiedzania kolonii z przewodnikiem, po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

Wydarzenia

8 czerwca 2019 roku - INDUSTRIADA